Jaka kara grozi za złamanie zakazu odwiedzania cmentarza w dniach od 31.10.2020 r. do 2.11.2020 r. ?

W dniu 30 października 2020 r., po zapowiedzi Premiera, ukazało się rozporządzenie w którym zostało zapisane, że: "Od  dnia  31 października 2020 r.  do  dnia  2 listopada  2020 r. zakazuje się wstępu na teren cmentarzy, z wyjątkiem pogrzebu i czynności z nim związanych."

Czy zakaz wizyt na cmentarzu jest skuteczny i co grozi za jego złamanie?

Zgodnie z art. 54 Kodeksu Wykroczeń - "Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany". Zatem teoretycznie Policja może wystawić mandat w wysokości od 20 do 500 zł.  Jednak sprawa nie jest tak oczywista, ponieważ zakaz wizyty na cmentarzu jest ograniczeniem wolności sumienia i religii (art. 53 Konstytucji), dlatego powinien zostać wprowadzony ustawą (podobnie jak w sprawie nakazu noszenia maseczek i kar za ich brak).

Co więcej, zazwyczaj teren cmentarza należy do parafii, a art. 8 ust. 3 Konkordatu stanowi, że miejscom przeznaczonym przez właściwą władzę kościelną do sprawowania kultu i grzebania zmarłych Państwo gwarantuje w tym celu nienaruszalność.

Zakaz odwiedzenia cmentarza musi zostać uregulowana ustawą, by mógł być uznany za skuteczny i możliwy do wyegzekwowania. Obecnie jest to przepis niekonstytucyjny i nie może być skutecznie egzekwowany.

 

Źródło: §28 a.Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 30 października 2020 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).