Odpowiedzialność spadkodawców za odsetki

Czekając z decyzję o przyjęciu spadku, a także sporządzeniu spisu inwentarza, spadkobiercy często nie mają świadomości, co dzieje się z długiem spadkowym. Nie zdają sobie sprawy, że długi spadkowe mogą rosnąć, a gdy już zdecydują się na spłatę, okazuje, się, że dużą część majątku pochłonęły odsetki.

Czy śmierć dłużnika przerywa naliczanie odsetek?

Odpowiedź na to pytanie powinny znać osoby, które chcą odziedziczyć spadek wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. Odpowiedź brzmi: co do za zasady nie - śmierć dłużnika nie zmienia nic w zakresie naliczania odsetek od zadłużenia.

Wierzyciele po śmierci spadkodawcy, przez 6 miesięcy, lub krócej, jeżeli  spadkobiercy złożyli oświadczenie o przyjęciu spadku, nie mogą domagać się spłaty zadłużenia od spadkobierców. Egzekucja może być wówczas prowadzona tylko z majątku spadkowego. Dlatego, jeżeli znamy wysokość zadłużenia, warto zastanowić się nad szybką jego spłatą.

Po śmierci dłużnika, odsetki od niespłaconych zobowiązań ciągle rosną. Co prawda, niektóre banki, czy firmy pożyczkowe mogą we własnym zakresie zrezygnować z naliczania odsetek, co nieraz można wyczytać na ich stronach internetowych.  Jednakże wynika to jedynie z ich "dobrej woli" zapis ten musi znaleźć się w umowie kredytowej/umowie pożyczki, by móc go egzekwować.

Odsetki a ubezpieczenie kredytu

W bardziej komfortowej sytuacji są spadkobiercy, gdy spadkodawca ubezpieczył kredyt. Wówczas o warunkach spłaty decyduje polisa. Ubezpieczenie kredytu często nie obejmuje odsetek i kosztów odzyskiwania należności, dlatego warto dokładnie zapoznać się z treścią umowy ubezpieczenia.

Od kogo wierzyciel może żądać spłaty długów po przyjęciu spadku?

Po przyjęciu spadku, przed jego działem, odpowiedzialność spadkobierców jest solidarna - co oznacza, że wierzyciel może wybrać sobie dowolnego spadkobiercę, wszystkich, bądź kilku z nich i żądać spłaty długu. Osoba, która spłaciła dług, może żądać od pozostałych spadkobierców zwrotu przypadającej na nich części długu. Przykładowo, gdy jest czterech spadkobierców i każdy z nich dziedziczy 1/4 majątku, a dług zostanie spłacony przez jednego, to może on żądać od każdego z pozostałych zwrotu po 1/4 .

Długi spadkowe a dział spadku

Dział spadku oznacza, że spadkobiercy "dzielą się" także długami. Wówczas każdy ze spadkobierców odpowiada za swoją część spadku i przypadającą na niego część długu. Wierzyciel nie może już od jednej osoby żądać spłaty całości zadłużenia. Musi zwracać się do każdego ze spadkobierców o spłatę przypadającej na niego części. Dlatego warto jak najszybciej dokonać podziału i nie narażać się na konieczność spłaty całego zadłużenia.