TELEFON:

+ 48 795 653 205
+ 48 513 704 819

EMAIL:

biuro@artemius.pl

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA NOWY SĄCZ - HISTORIA UPADŁEGO Z ZADŁUŻENIEM 100.000 ZŁ

Upadłość konsumencka Nowy Sącz - jak nasza Klientka z województwa małopolskiego poradziła sobie z ponad 20 wierzycielami i łącznym zadłużeniem na kwotę ponad 100.000. Sąd Rejonowy w Krakowie ogłosił jej upadłość konsumencką po osiemnastu dniach od dnia złożenia wniosku.

WZÓR WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

W dniu 24 marca weszła w życie ustawa o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. wprowadzająca nowe zasady prowadzenia postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że od tego dnia obowiązuje nowy formularz wniosku, który dłużnik starający się o upadłość musi złożyć we właściwym Sądzie celem wszczęcia wobec niego postępowania upadłościowego.

CZY MOŻNA OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ JEŻELI POSIADA SIĘ TYLKO JEDNEGO WIERZYCIELA ?

CZY MOŻNA OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ JEŻELI POSIADA SIĘ TYLKO JEDNEGO WIERZYCIELA ?

Tylko jeden wierzyciel a upadłość konsumencka ? Wielu klientów którzy zgłaszają się do nas aby przedstawić swoją sytuację i dowiedzieć się czy mają szansę na ogłoszenie upadłości konsumenckiej pyta czy to, że posiadają tylko jednego wierzyciela przeszkodzi im w skutecznym ogłoszeniu upadłości. Odpowiedź na to pytanie wskazuje wprost art. 4912 ust. ustawy prawo upadłościowe.

PLAN SPŁATY W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ - CZYM JEST I JAK DŁUGO TRWA ?

PLAN SPŁATY W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ - CZYM JEST I JAK DŁUGO TRWA ?

Obecnie upadłość konsumencka to postępowanie sądowe składające się z dwóch etapów. Po wydaniu przez Sąd postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości, pierwszą częścią postępowania jest etap likwidacyjny podczas którego następuje spieniężenie majątku upadłego (o ile upadły posiada jakikolwiek majątek). Podczas drugiego etapu, co do zasady następuje realizacja planu spłaty wierzycieli. W ramach postanowienia o ustaleniu planu spłaty, Sąd określa czas jego trwania oraz wysokość miesięcznych rat które upadły musi płacić na rzecz wierzycieli. Warto dlatego wiedzieć, czym dokładnie jest plan spłaty oraz kiedy Sąd odstępuje od jego ustalania.

CZYM JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ?

CZYM JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ?

O upadłości jako instytucji funkcjonującej w polskim porządku prawnym słyszymy coraz częściej. Statystyki wskazują na stały wzrost prowadzonych przed polskimi sądami postępowań upadłościowych. Według powszechnie dostępnych danych, w 2019 r., opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 7 944 postanowień sądów z całej Polski o ogłoszeniu upadłości w stosunku do osób nieprowadzących działalności gospodarczej. O jakiej dynamice wzrostu mówimy, powinien świadczyć fakt, że w 2018 r. ogłoszono 6 570 upadłości konsumenckich, a w 2015 r. zaledwie 2 112. Czym zatem jest upadłość konsumencka ?

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ A UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ A UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Czy prowadząc działalność gospodarczą można ogłosić upadłość konsumencką ? Jeszcze do niedawna przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, praktycznie nie mogli się o nią starać. Obecnie istnieje taka możliwość i nie ma żadnych przeszkód aby także były przedsiębiorca mógł ogłosić upadłość konsumencką na takich samych zasadach jak konsument.

WYNAGRODZENIE A POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE

Jaką cześć wynagrodzenie zajmie syndyk? Ile czasu syndyk może zajmować wynagrodzenie? Na jakich zasadach odbywa się zajęcie wynagrodzenia za pracę przez syndyka po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

JAK UNIKNĄĆ ZAJĘCIA SAMOCHODU PRZEZ SYNDYKA?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez Sąd, do upadłego zgłasza się syndyk i rozpoczyna likwidację jego majątku. Pieniądze uzyskane z majątku są  następnie przekazywane wierzycielom. Co można zrobić, by uchronić samochód przed zajęciem przez syndyka?

footer-logo

"Ius est ars boni et aequi"
(łac. Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne)
Publius Iuventius Celsus

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.