Upadłość konsumencka Nowy Sącz - jak nasza Klientka z województwa małopolskiego poradziła sobie z ponad 20 wierzycielami i łącznym zadłużeniem na kwotę ponad 100.000. Sąd Rejonowy w Krakowie ogłosił jej upadłość konsumencką po osiemnastu dniach od dnia złożenia wniosku.


Upadłość konsumencka Nowy Sącz - województwo małopolskie

 

W 2020 r. zgłosiła się do nas Pani Ania (imię zmienione), która popadła w poważne tarapaty finansowe. Posiadała łącznie około 20 wierzycieli, zaciągała kolejne pożyczki, by spłacić wcześniejsze. Łącznie jej zadłużenie, wliczając odsetki, sięgało kwoty 100.000 zł. Jej dochodem było wynagrodzenie minimalne, musiała opiekować się dwóją dzieci. Pierwszy kredyt zaciągnęła, by wesprzeć finansowo chorego członka najbliższej rodziny. Niestety, jej osoba najbliższa zmarła, a Pani Ania popadła w depresję. W międzyczasie okazało się, że nie jest w stanie spłacać zadłużenia, przytłoczyły ją także nieoczekiwane wydatki na dzieci. Po upływie jakiegoś czasu, Klientka popadła w tzw. spiralę zadłużenia i spłacała kredyt kolejnym kredytem. Dzięki rozmowie z Klientką okazało się także, że w przeszłości prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą, którą po niedługim czasie była zmuszona zamknąć, z powodu braku oczekiwanej liczby klientów. Po przeprowadzeniu rozmowy i szczegółowej analizie sytuacji Pani Ani, uznaliśmy, że jedyną szansą na rozpoczęcie nowego życia bez nękających wierzycieli, jest ogłoszenie upadłości.

Przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości nasza Klientka posiadała zadłużenie, które przekraczało wartość jej majątku. Sąd w trakcie postępowania upadłościowego, bez przeprowadzenia rozprawy, zakwalifikował ją do 1 grupy dłużników - czyli osób, które nie zawiniły i nie doprowadziły do stanu niewypłacalności w sposób umyślny lub w skutek rażącego niedbalstwa. W konsekwencji Sąd ustalił jej plan spłaty na 12 miesięcy w wysokości 200 zł miesięcznie.

Sąd wziął po uwagę fakt, że Pani Ania była osobą zdolną do pracy zarobkowej, a także fakt, że ma na utrzymaniu dwójkę dzieci. Wysokość spłaty uzależniona jest od sytuacji upadłego - Sąd zawsze bierze pod uwagę konieczność utrzymania się upadłego oraz jego rodziny.

 

Powiązane artykuły:
NOWY WZÓR WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ
PLAN SPŁATY W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ - CZYM JEST I JAK DŁUGO TRWA?

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA A WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z naszych usług prosimy skorzystać z formularza kontaktowego. Gwarantujemy udzielenie bezpłatnej i kompleksowej porady prawnej oraz ocenimy Państwa szanse na pełne umorzenie długów.