ILE KOSZTUJE REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO ?

 

Ile kosztuje rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym?

Koszt rejestracji znaku towarowego zależy od wielu czynników. Po pierwsze, od zasięgu ochrony – możemy zastrzec znak towarowy na terenie Polski, ale również na terenie całej Europy, bądź na obszarze wybranych krajów. Po drugie, od ilości wskazanych klas towarów i usług. Niekiedy, od rodzaju znaku, co dotyczy zgłoszeń międzynarodowych.

Na koszt rejestracji znaku towarowego w Polsce składa się:

koszt zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP:

  • w jednej klasie 450 zł (przy zgłoszeniu drogą elektroniczną 400 zł);
  • za każdą kolejną klasę towarów i usług 120 zł;

opłata za udzielenie ochrony:

  • za każdą klasę towarową 400,00 zł;
  • za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym – 90 PLN.

 

Przykładowo, najniższa opłata za rejestrację znaku w jednej klasie towarów i usług, w wersji tradycyjnej, wyniesie 940 zł, co na 10-letni okres ochronny daje kwotę 7,83 zł miesięcznie. W dwóch klasach opłata natomiast wyniesie już 1460 zł (570 zł + 800 zł + 90 zł).

Na koszt rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante na Unię Europejską składa się:

koszt zgłoszenia i ochrony:

  • za zgłoszenie w jednej klasie - 1000 EUR (drogą elektroniczną 850 EUR)
  • za drugą klasę towarów i usług 50 EUR
  • za każdą klasę powyżej dwóch 150 EUR

Najniższa opłata za rejestrację znaku w jednej klasie, w wersji elektronicznej wyniesie 900 EURO, a w wersji tradycyjnej 1050 EURO.  

Na oficjalnej stronie internetowej EUIPO znajduje się kalkulator, który pozwala obliczyć dokładną kwotę opłaty za zgłoszenie: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/fees-and-payments.
Wskazane kwoty dotyczą opłaty urzędowych.

Warto zobaczyć także, czym jest znak towarowy - link.

Źródło:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych z dnia 8 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1623);
  • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/626 z dnia 5 marca 2018 r. określające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1431.